AJ WHITTY

1984RND 1 v WinchesterA Whitty & R Elsdon Dew WON 1up
RND 2 v CharterhouseA Whitty & R Elsdon Dew WON 2&1
1985RND 1 v RugbyA Whitty & R Elsdon Dew LOST 19th
1986DNP
1987RND 1 v FettesA Whitty & Davies J WON 3&2
1988RND 1 v EastbourneA Whitty & M Burridge LOST 2&1
RND 2 v LiverpoolA Whitty & M Burridge LOST 1d
RND 3 v EdinburghA Whitty & J Brazell WON 6&5
1989RND 1 v Merch TaylA Whitty & J Brazell LOST 1d
RND 2 v CharterhouseA Whitty & J Brazell WON 3&2
1990RND 1v WellingtonA Whitty & J Brazell WON 3&1
1991RND 1 v MarlboroughA Whitty & G Taylor LOST 3&2
1992RND 1 v RadleyA Whitty & J Brazell LOST 2&1
RND 2 v TonbridgeA Whitty & J Brazell LOST 6&5
1993RND 1 v HarrowA Whitty & J Brazell WON 3&2
1994RND 1 v DownsideA Whitty & J Brazell HALVED
1995RND 1 v Merch TaylA Whitty & J Brazell WON 1up
RND 2 v CharterhouseA Whitty & J Brazell LOST 3&2
1996RND 1 V LorettoA Whitty & J Brazell WON 4&2
RND 2 v ForestA Whitty & J Brazell LOST 1d
1997RND 1 v WrekinA Whitty & A Rogers LOST 1d
RND 2 v DownsideA Whitty & A Cronk WON 2&1
RND 3 v HarrowA Whitty & M Hansford WON 1up
1998RND 1 v City of LondonA Whitty & T Sweetland WON 3&2
RND 2 v FettesA Whitty & T Sweetland LOST 19th
1999RND 1 v WinchesterA Whitty & T Sweetland WON 6&5
2000RND 1 v HighgateA Whitty & T Sweetland WON 7&6
2001RND 1 v CharterhouseA Whitty & E Coleridge HALVED
RND 2 v AmpleforthA Whitty & E Coleridge HALVED
RND 3 v MerchistonA Whitty & E Coleridge HALVED
2002RND 1 v HaileyburyA Whitty & E Coleridge LOST 6&5
RND 2 v RugbyA Whitty & M Hansford WON 4&3
2003RND 1 v MalvernA Whitty & L Parry HALVED
2004RND 1 v CliftonA Whitty & E Coleridge LOST 5&4
2005RND 1 v The LeysA Whitty & M Riddiford HALVED
RND 2 v TonbridgeA Whitty & M Riddiford LOST 1d
2006RND 1 v RossallA Whitty & T Sweetland LOST 3&2
2007RND 1 v EastbourneA Whitty & J Schofield LOST 4&3
RND 2 v TonbridgeA Whitty & J Schofield HALVED
2008RND 1 v MerchistonM Crane & A Whitty LOST 5&3
2009RND 1 v EtonA Whitty & JC Davies WON 1up
2010RND 1 v RugbyA Whitty & C Moore LOST 2d
2011RND 1 v CanfordA Whitty & C Moore WON 6&4
RND 2 v BradfieldA Whitty & C Moore WON 1up
2012RND 1 v HighgateA Whitty & C Moore WON 3&2
RND 2 v WatsonsA Whitty & C Moore LOST 4&3
2013RND 1 v HaileyburyA Whitty & C Moore LOST 2&1
RND 2 v CheltenhamA Whitty & C Moore WON 21st
RND 3 v CharterhouseA Whitty & C Moore LOST 2&1
2014RND 1 v ForestA Whitty & C Moore WON 4&3
RND 2 v Kings CantA Whitty & C Moore LOST 19th
2015RND 1 v BlundellsA Whitty & C Moore LOST 2&1
RND 2 v HarrowA Whitty & C Moore LOST 6&5
RND 3 v DownsideA Whitty & C Moore WON 6&5
RND 4 v WatsonsA Whitty & C Moore LOST 4&3
2016RND 1 v MerchistonA Whitty & C Moore LOST 4&3
RND 2 v CanfordA Whitty & C Moore WON 3&2
RND 3 v ShrewsburyA Whitty & C Moore HALVED
2017RND 1 v EtonA Whitty & J Richards HALVED
2018RND 1 v TauntonA Whitty & J Richards LOST 4&3
RND 2 v BrightonA Whitty & J Richards HALVED
RND 3 v BradfieldA Whitty & J Richards LOST 4&2
2019RND 1 v AmpleforthA Whitty & J Richards LOST 3&1
2020COVID
2021RND 1 v MarlboroughA Whitty & M Hansford LOST 19th
2022RND 1 v MerchistonH Millburn Fryer & AJ Whitty WON 3&1
RND 2 v FramlinghamH Millburn Fryer & AJ Whitty WON 7&6
RND 3 v RadleyH Millburn Fryer & AJ Whitty LOST 2&1
2023RND 1 v FettesAJ Whitty & JSF Wilkinson LOST 5&4
RND 2 v BradfieldAJ Whitty & JSF Wilkinson WON 2&1
RND 3 v CanfordAJ Whitty & JSF Wilkinson LOST 3&2
2024RND 1 v St BeesDNP
RND 2 v StonyhurstAJ Whitty & MJ Ferguson Jones WON 6&5
RND 3 v Gresham’sAJ Whitty & MJ Ferguson Jones WON 3&2
QF v BrightonAJ Whitty & MJ Ferguson Jones WON 3&2
SF v BedfordAJ Whitty & MJ Ferguson Jones WON 4&3
STATSYears Played39
Matches Played73
Won30
Halved 10
Lost33
Points35
%47.95