GO PICKFORD

2011RND 1 v CanfordGO Pickford & MP Riddiford HALVED
RND 2 v BradfieldGO Pickford & MP Riddiford LOST 2&1
2012RND 1 v HighgateGO Pickford & MP Riddiford LOST 2&1
RND 2 v WatsonsGO Pickford & MP Riddiford LOST 1 down
2013RND 1 v HaileyburyGO Pickford & WA Porter WON 3&2
RND 2 v CheltenhamGO Pickford & WA Porter WON 4&3
RND 3 v CharterhouseGO Pickford & WA Porter LOST 3&2
2014RND 1 v ForestGO Pickford & JA Richards HALVED
RND 2 v Kings CantGO Pickford & JA Richards LOST 19th
2015RND 1 v BlundellsJF Boyle & GO Pickford WON 6&5
RND 2 v HarrowJF Boyle & GO Pickford LOST 6&5
RND 3 v DownsideJF Boyle & GO Pickford WON 2&1
RND 4 v WatsonsJF Boyle & GO Pickford WON 1up
2016RND 1 v MerchistonGO Pickford & MR Sadler WON 2up
RND 2 v CanfordGO Pickford & MR Sadler LOST 5&4
RND 3 v ShrewsburyGO Pickford & MR Sadler LOST 3&2
2017RND 1 v EtonGO Pickford & TR Cary LOST 4&3
2018RND 1 v TauntonJF Boyle & GO Pickford WON 4&3
RND 2 v BrightonJF Boyle & GO Pickford WON 5&4
RND 3 v BradfieldJF Boyle & GO Pickford LOST 5&4
2019RND 1 v AmpleforthJF Boyle & GO Pickford LOST 2 down
2020COVID
2021RND 1 v MarlboroughJF Boyle & GO Pickford WON 3&2
2022RND 1 v MerchistonJF Boyle & GO Pickford LOST 5&4
RND 2 v FramlinghamJF Boyle & GO Pickford WON 1up
RND 3 v RadleyJF Boyle & GO Pickford LOST 5&4
2023RND 1 v FettesJF Boyle & GO Pickford WON 5&3
RND 2 v BradfieldJF Boyle & GO Pickford LOST 5&4
RND 3 v CanfordJF Boyle & GO Pickford LOST 5&4
2024RND 1 v St BeesJF Boyle & GO Pickford WON 19th
RND 2 v StonyhurstJF Boyle & GO Pickford LOST 3&1
RND 3 v Gresham’sFC Moore & GO Pickford WON 2&1
QF v BrightonFC Moore & GO Pickford WON 2up
SF v BedfordFC Moore & GO Pickford WON 1up
STATSYears Played13
Matches Played33
Won15
Halved 2
Lost16
Points16
%48.48