JA RICHARDS

2013RND 1 v HaileyburyJA Richards & H Milburn Fryer WON 2up
RND 2 v CheltenhamJA Richards & H Milburn Fryer LOST 19th
RND3 v CharterhouseJA Richards & H Milburn Fryer LOST 19th
2014RND 1 v ForestJA Richards & G Pickford HALVED
RND 2 v Kings CantJA Richards & G Pickford LOST 19th
2015DNP
2016RND 1 v MerchistonJA Richards & M Hansford WON 2&1
RND 2 v CanfordJA Richards & M Hansford HALVED
RND 3 v ShrewsburyJA Richards & M Hansford HALVED
2017RND 1 v EtonJA Richards & A Whitty HALVED
2018RND 1 v TauntonJA Richards & A Whitty LOST 4&3
RND 2 v BrightonJA Richards & A Whitty HALVED
RND 3 v BradfieldJA Richards & A Whitty LOST 4&2
2019RND 1 v AmpleforthJA Richards & A Whitty LOST 3&1
2020COVID
2021RND 1 v MarlboroughJA Richards & C Montgomerie WON 2&1
2022RND 1 v MerchistonJA Richards & C Montgomerie HALVED
RND 2 v FramlinghamJA Richards & C Montgomerie WON 3&2
RND 3 v RadleyJA Richards & C Montgomerie HALVED
2023RND 1 v FettesJA Richards & H Millburn Fryer WON 3&2
RND 2 v BradfieldH Millburn Fryer & JA Richards LOST 3&2
RND 3 v CanfordH Millburn Fryer & JA Richards HALVED
2024RND 1 v St BeesJA Richards & C Montgomerie LOST 2&1
RND 2 v StonyhurstJA Richards & C Montgomerie HALVED
RND 3 v Gresham’sJA Richards & C Montgomerie WON 1up
QF v BrightonJA Richards & C Montgomerie LOST 5&4
SF v BedfordJA Richards & C Montgomerie LOST 19th
STATSYears Played11
Matches Played27
Won7
Halved 11
Lost9
Points11.5
%42.59